Diễn đàn của Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Phú Thọ

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM NĂM 2022

Theo công văn số 76/TWH-TT ngày 18/4/2022, Trung ương Hội hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày vì nạn nhân CĐDC (10/8) năm 2022 như sau:

-Tuyên truyền kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; tuyên truyền nâng cao nhận thức về thảm họa da cam, về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước; nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với khắc phục hậu quả CĐHH…

-Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả CĐHH; Quyết định số 2251/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của UBND các tỉnh, thành phố về Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả CĐHH sau chiến tranh, giai đoạn 2021-2030.

-Đẩy mạnh và kết hợp các hình thức, biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nguồn lực và sự chung tay của xã hội đối với công tác khắc phục hậu quả CĐHH, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân…

-Đề xuất cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương cụ thể hóa nội dung, đẩy mạnh phong trào hành động Vì nạn nhân CĐDC do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động với phong trào thi đua Vì NNCĐDC do Trung ương Hội phát động và các phong trào khác ở địa phương.

-Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân…giúp đỡ nạn nhân và tổ chức các hoạt động nhân ngày Vì NNCĐDC, chung tay xoa dịu nội đau da cam.

Về các hành động cụ thể, các cấp hội cần tích cực hướng về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì NNCĐDC; chủ động năm tình hình hoàn cảnh để tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, nhất là các nạn nhân hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng…

Kết quả triển khai các hoạt động nói trên; các huyện, thành, thị Hội sớm thông tin, báo cáo về Tỉnh hội để tổng hợp báo cáo Trung ương.

VĂN PHÒNG TỈNH HỘI

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Banne2Banne1

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Chưa có bài viết nào trong mục này

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN PHÚ THỌ

Số 381A đường Tiên Dung phường Tiên Cát thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/fax: 02103815032. Email: phutho@vava.vn

Chủ tịch: PHẠM NGỌC QUỲNH Phó chủ tịch: NGUYỄN VĂN SẢN Chánh văn phòng: PHẠM VĂN ĐƯỢC