Đang truy cập: 3
Trong ngày: 33
Trong tuần: 257
Lượt truy cập: 226374

GIỚI THIỆU HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN PHÚ THỌ

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TỈNH PHÚ THỌ

 • Số 381A Đường Tiên Dung, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại/fax: 02103815032. Email: phutho@vava.vn
 • Chủ tịch: PHẠM NGỌC QUỲNH - Sinh năm 1952 - Thường trú: Thành phố Việt Trì.
 • Phó chủ tịch: NGUYỄN VĂN SẢN - Sinh năm 1956 - Thường trú: Thành phố Việt Trì.
 • Chánh văn phòng: PHẠM VĂN ĐƯỢC - Sinh năm 1955 - Thường trú: Thành phố việt Trì.
 •  Ủy viên Thường vụ: NGUYỄN CHÍ THẮNG - Sinh năm 1972 - Thường trú: Thành phố Việt Trì.
 • Ủy viên Thường vụ:   LƯƠNG CHÍ CƯỜNG - Sinh năm 1975 - Thường trú: Thành phố Việt Trì.
 • Giới thiệu về Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ 

  Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 10 tháng 11 năm 2006 theo Quyết định của UBND tỉnh.

   Hội là tổ chức xã hội - từ thiện; đoàn kết, tập hợp các nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc hóa học và cụ thể chất độc da cam/DIOXIN do các công ty Mỹ sản xuất và quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh và các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam/DIOXIN, nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", vì lợi ích của những nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh.

  Hội hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

              Hội có chức năng:

              -Tuyên truyền, vận động các tầng lớp xã hội phát huy truyền thống của dân tộc "Thương người như thể thương thân" đùm bọc thương yêu, giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất nhằm vượt qua những đau đớn về thể xác, giảm bớt được những khó khăn trong cuộc sống, khuyến khích nhau chiến thắng bệnh tật, cùng nhau nuôi dưỡng tinh thần lạc quan để tiếp tục lao động cống hiến cho xã hội.

              - Bảo vệ quyền lợi các nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh.

              - Đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong tỉnh.

              Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội:

  1. Tập hợp, đoàn kết, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, phát huy khả năng tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng, chấp hành pháp luật của Nhà nước.
  2. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động và vận động sự đóng góp của các cá nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp... trợ giúp về vật chất và tinh thần để cùng với Nhà nước tạo điều kiện cho những nạn nhân chất độc da cam cải thiện đời sống, hòa nhập với cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động của Hội.
  3. Đề xuất và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi và thực hiện cơ chế chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam.

              Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

  1. Tự nguyện, tự quản, tự trang trải, chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  2. Đoàn kết, tương trợ và bình đẳng hợp tác.

              Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN tỉnh Phú Thọ đã qua 3 nhiệm kỳ đại hội, có hệ thống tổ chức đồng bộ từ tỉnh đến huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn.

              Tại Đại Hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội được BCH Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng có dòng chữ:

      HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TỈNH PHÚ THỌ

         ĐOÀN KẾT – TRÁCH NHIỆM – VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN.

  TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

  CHỦ TỊCH - PHẠM NGỌC QUỲNH

   img_0004

   

 • PHÓ CHỦ TỊCH - NGUYỄN VĂN SẢN
 • nguyenvansananh

CHÁNH VĂN PHÒNG - PHẠM VĂN ĐƯỢC

      img_0002

BAN THƯỜNG VỤ

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng


Tên sản phẩm 1
 
990.000 VND
Tên sản phẩm 2
 
liên hệ
Tên sản phẩm 3
 
990.000 VND
Tên sản phẩm 4
 
990.000 VND
Tên sản phẩm 5
 
990.000 VND
Tên sản phẩm 6
 
990.000 VND
Tên sản phẩm 7
 
990.000 VND
Tên sản phẩm 8
 
990.000 VND
Tên sản phẩm 9
 
990.000 VND
Tên sản phẩm 10
 
990.000 VND

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN PHÚ THỌ

Số 16 đường Long Châu Sa, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/fax: 02103815032. Email: phutho@vava.vn

Chủ tịch: Đại tá BÙI QUANG VINH; Chánh văn phòng: PHẠM VĂN ĐƯỢC; Quản trị Website: Nhà báo NGUYỄN SẢN